Udkast til bekendtgørelse af SIFI

25. februar 2014

Finanstilsynet har den 28. januar 2014 sendt et udkast til bekendtgørelse om opgørelse af indikatorer og faktorer for udpegning af systemisk vigtige institutter m.v. (SIFI) i høring.

Finansrådet finder, at der er behov for en præcisering, således at det af bekendtgørelsen fremgår, at SIFI’er ikke udpeges på individuelt niveau for datterinstitutter, der indgår i en koncern.

Endvidere finder Finansrådet, at der er behov for en præcisering af, hvorledes datterforsikringsselskaber og associerede forsikringsselskaber i en bankkoncern medregnes ved opgørelse af indikatorer og faktorer for systemiskhed.

Derudover har Finansrådet ikke bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her