Udkast til bekendtgørelse om registrering i ejerregister mv.

2. december 2014

Erhvervsstyrelsen har ved e-mail og hertil vedhæftet brev af 21. november 2014 anmodet om Finansrådets bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om registrering i ejerregister mv.

Med bekendtgørelse om registrering i ejerregister mv. forventes det, at Erhvervsstyrelsens it-system til brug for ejerregistret er klar til at blive taget i brug. Finansrådet er meget positiv over for det nye ejerregister, som på sigt vil lette bankernes arbejde med ”kend-din-kunde”-procedurerne.

 
Finansrådet opfordrer dog allerede på nuværende tidspunkt Erhvervsstyrelsen til at tage høje for det mulige kommende krav i 4. hvidvaskdirektiv om oprettelsen af nationale registre over reelle ejere. Erhvervsstyrelsen vil således være på forkant, og man vil forhåbentlig undgå at få problemer med implementering af den nye funktion på et senere tidspunkt.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her