Udkast til forslag til Lov om Den Danske Naturfond

20. oktober 2014

Den Danske Naturfond er en udløber af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. Realkreditforeningen og Finansrådet anerkender, at man ikke kommer i mål ved kun at følge enkelte anbefalinger fra kommissionen, men at der må anlægges et helhedsperspektiv, så interesserne kan balancere.
 
Det er dog helt afgørende, at Den Danske Naturfond ved udtagning af jord skal udbetale en engangskompensation, som fuldt ud dækker den tabte fortjeneste og værdiforringelse ved, at der ikke kan dyrkes i den udtagne jord, og at kompensationsmodellen tager hensyn til panthavers sikkerhed i ejendommen.

Høring:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her