Udkast til forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven m.v.

5. december 2014

Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 sendt udkast til lovforslag indeholdende ændringer til årsregnskabsloven i høring.

Finansrådet kan tilslutte sig regeringens målsætning om, at virksomhedernes byrder skal lempes, og at det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark. Umiddelbart ser udkastet ud til at bidrage til denne målsætning, idet styrelsen har estimeret, at det vil give administrative lettelser for virksomhederne på 300 mio. kr. 

På flere afgørende punkter gør udkastet imidlertid det modsatte. Det vil gøre det vanskeligere for virksomhederne at opnå finansiering til i øvrigt bæredygtige projekter, og hvis finansieringen alligevel opnås, vil det ofte være på dårligere lånevilkår - til skade for virksomhederne og til skade for væksten i Danmark.
 
I høringssvaret opfordrer Finansrådet derfor styrelsen til ikke at gennemføre flere af de foreslåede lempelser, men i stedet at fokusere på at skabe reelle lempelser for virksomhederne. I den forbindelse henvises til et konstruktivt samarbejde mellem Finansrådet og en række andre brancheorganisatio-ner om en standardregnskabsmodel for simple klasse B–virksomheder. 

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her