Oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsforeningsbeviser

24. januar 2014

Finansrådet har den 20. december 2013 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven (oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsforeningsbeviser) i høring fra Skatteministeriet

Ifølge forslaget bliver det en betingelse for at tage fradrag for tab på visse lagerbeskattede aktier og investeringsbeviser udstedt af investeringsselskaber, at købet af værdipapiret bliver oplyst til SKAT indenfor selvangivelsesfristen for købsåret. Formålet er at sikre, at folk ikke undlader at selvangive udenlandske værdipapirdepoter, hvorpå der er avance.

Når købet skal oplyses allerede ved selvangivelsesfristen for købsåret får SKAT bedre mulighed for at sikre beskatning, derunder den løbende beskatning. Finansrådet finder, at der er tale om en for vidtgående løsning på et begrænset problem.

 

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her