Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

13. januar 2014

Finanstilsynet har den 13. december 2013 sendt udkast til vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser i høring til Finansrådet  
 
Finansrådet finder det positivt, at Finanstilsynet giver vejledning om, hvorledes Finanstilsynets særlige danske nedskrivningsregler kan anvendes.
Finansrådet kan imidlertid ikke tilslutte sig den detailregulering, som vejledningen flere steder er udtryk for, idet den vil indebære yderligere betydelige administrative byrder, hvor der ikke synes at være et rimeligt forhold mellem ressourceforbruget og udbyttet af de yderligere arbejder.
Endvidere er det uændret Finansrådets vurdering, at Finanstilsynets særlige danske nedskrivningsregler medfører indregning af nedskrivninger, der ikke er grundlag for, og som ikke er forenelige med de internationale regnskabsstandarder (IFRS), som anvendes i resten af EU. Finansrådet opfordrer derfor uændret til, at Finanstilsynet tager de særlige danske nedskrivningsregler op til genovervejelse.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her