Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

24. oktober 2014

Finanstilsynet har den 26. september 2014 sendt et udkast til ændring af vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer i høring.
 
Der er alene tale om sproglige ændringer for at ensrette sprogbrugen i vejledningen med lov om finansiel virksomhed og CRR-forordningen (Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber). Der er således ikke tale om indholdsmæssige ændringer i forhold til den hidtidige vejledning.
 
Finansrådet finder imidlertid, at Finanstilsynet, udover at tilpasse vejledningen til sprogbrugen i CRR-forordningen, også bør overveje at undtage eksponeringer omfattet af § 182 i lov om finansiel virksomhed fra bestemmelserne om store eksponeringer i 4. del af CRR-forordningen. CRR-forordningen giver mulighed for en sådan undtagelse. En undtagelse forekommer konsistent og rimelig henset til, at disse eksponeringer kræver Finanstilsynets forudgående tilladelse, og at der i forbindelse med tilladelsen sættes grænser for størrelsen af disse eksponeringer. Ikke at undtage fra bestemmelserne om store eksponeringer i CRR-forordningen vil indebære en unødig dobbeltregulering og administrativ byrde for de berørte institutter.

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her