Forside Politik Høringssvar Høringssvar Vejledning om tils...

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

18. november 2014

Finanstilsynet har 5. november 2014 sendt udkast til lov om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov i høring.

Revisionen af vejledningen i forhold til den gældende vejleding omfatter et nyt afsnit om gearingsrisiko, en udbygning af afsnittet om behandlingen af mindre eksponeringer (øvrige kreditrisici) samt udbygning af afsnittet om markedsrisici, herunder især renterisiko.

Derudover er der fortaget nogle mindre ændringer/præciseringer i blandt andet afsnittet om koncentrationsrisici. Endelig er der foretaget sproglige tilpasninger til CRR/CRD IV.

Det er Finansrådets vurdering, at der på enkelte områder er tale om stramninger i forhold til den gældende vejledning, som ikke forekommer nødvendige.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her