Lovforslag om Center for Cybersikkerhed og udkast til Evaluering af GovCERT-loven

4. marts 2014

​Finansrådet bifalder beslutningen om at etablere et statsligt Center for Cybersikkerhed i Danmark. Det glæder bankerne at se, den øgede fokus på it-sikkerhed i Danmark, som er væsentlig for kriminalitetsbekæmpelse i takt med, at Internettet spiller en stadig større rolle i samfundet.

Finansrådet vil pege på to forhold vi gerne ser initiativer i forhold til:

Det ene forhold er segmentet af mindre virksomheder som ikke er kritiske for Danmarks infrastruktur, men hvor sikkerheden alligevel kan være afgørende. En del vira spredes igennem udbydere af hjemmesider, der eksempelvis uden viden herom har en virusinficeret annonce liggende på hjemmesiden. Der savnes et sted at sende sådanne sager hen, idet det lige nu ikke er omfattet af de forskellige CERTer.

Det andet forhold drejer sig om efterforskning og IP-adresser, idet det er bankernes erfaring, at det ikke altid er muligt at spore en kriminel handling via ISPerne med en IP-adresse fordi tildelingen er blevet mere dynamisk. I den forbindelse vil Finansrådet opfordre Center for Cybersikkerhed til at gå i dialog med ISPerne om løsningen af denne udfordring.

Kontakt:

Henriette Rolskov
Seniorkonsulent
Telefon: 3370 1102
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her