Ændring af ledelsesbekendtgørelsen

10. september 2015

Finanstilsynet har den 19. august 2015 sendt et udkast til ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. i høring.
 
Finansrådet har noteret sig, at en del af ændringerne er en følge af implementeringen af tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter, hvilket vi fra Finansrådet bakker op.
 
Det er dog samtidig Finansrådets vurdering, at de ændringer, der lægges op til, medfører en meget detaljeret regulering af kreditinstitutternes kreditpolitikker for så vidt angår belåning af erhvervsejendomme og kundernes renterisiko, idet der stilles detaljerede krav til forhold, der allerede i dag indgår som en del af virksomhedernes kreditvurdering.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Helene Vartorf Grønfeldt
Kontorchef
Telefon: 3370 1060
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her