Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.

27. november 2015

Skatteministeriet har 20. november 2015 sendt høring om forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.)

Finansrådet finder, at det fremsatte lovforslag vil have store negative konsekvenser for de ikke-erhvervsdrivende fonde og dermed også for de personer og organisationer, der modtager de almennyttige og almenvelgørende uddelinger fra fondene. Finansrådet opfordrer derfor kraftigt til, at lovforslaget modificeres, således at konsolideringsfradraget bevares for derved at give fondene mulighed for også i fremtiden at udfylde deres rolle til glæde for samfundet og samtidig mindske behovet for statslig finansiering af en række aktiviteter.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Stefan Munch Gotfredsen
Kontorchef
Telefon: 3370 1074
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her