Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

19. juni 2015

Skatteministeriet har den 22. maj 2015 sendt høring om bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet (CSR-bekendtgørelsen).

Finansrådet er af den opfattelse, at der bør arbejdes for mest mulig konsistens mellem bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014, der implementerer FATCA i dansk ret (FATCA-bekendtgørelsen), og udkast til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, der skal implementere CRS i dansk ret (CRS-bekendtgørelsen).

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Stefan Munch Gotfredsen
Kontorchef
Telefon: 3370 1074
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her