EU-Kommissionens dagsorden om bedre regulering

2. juni 2015

Svar på Erhvervs- og Vækstministeriets e-mail af 20. maj 2015 om EU-Kommissionens dagsorden om bedre regulering. 

EU-Kommissionen vedtog den 19. maj 2015 sin better regulation agenda og offentliggjorde i den forbindelse en pakke med dokumenter vedrørende better regulation.
Pakken indeholder blandt andet en meddelelse, et sæt guidelines for better regulation og en ”toolbox” med uddybende og tekniske informationer.
 
Formålet med better regulation er at skabe mere åbenhed og transparens i lovgivningsprocessen i EU, at højne kvaliteten af ny EU-lovgivning gennem øget brug af impact assessments og at sikre løbende gennemgang af vedtaget regulering. Kommissionens næstformand Frans Timmermanns udtalte i forbindelse med offentliggørelsen, at better regulation er en af Juncker-Kommissionens topprioriteter.
 
Finansrådet og Børsmæglerforeningen er enige i Kommissionens budskab om, at ny regulering og revision af gældende lovgivning i alle mulige tilfælde bør søge at fremme væksten i EU. Der er behov for gennemsigtighed og inklusion af interessenter i lovgivningsprocessen. Finansrådet og Børsmæglerforeningen mener, at principperne i bedre regulering ikke kun bør gælde for de tre store EU-institutioner (Kommissionen, Parlamentet og Rådet), men tillige for alle regulerende myndigheder i EU og i medlemsstaterne.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Thomas Krarup
Juridisk konsulent
Telefon: 3370 1078
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her