FSB consultation on Total Loss Absorbency Capacity (TLAC)

2. februar 2015

Financial Stability Bord (FSB) har 10. november 2014 sendt et forslag til krav til globale SIFI’er tabsabsorberingsevne (Total Loss Absorbancy Capacity (TLAC)) i høring.

Finansrådet har sammen med de nordiske og baltiske bankforeninger sendt et høringssvar til Finansiel Stability Board (FSB), som på opfordring af G20-landene har udarbejdet et forslag til krav til globale SIFI’er tabsabsorberingsevne (Total Loss Absorbancy Capacity (TLAC)).

Forslaget specificerer et kommende krav til summen af henholdsvis egenkapital og gældinstrumenter, der kan nedskrives, hvis instituttet kommer i krise. På længere sigt vurderes forslaget at kunne få afsmittende effekt på kravene til andre institutters tabsabsorberingsevne.

De nordiske og baltiske bankforeninger finder, at forslaget indebærer en for mekanisk beregning af TLAC-kravet, der ikke i tiltrækkelig grad tager hensyn til de faktiske risici. Forslaget til TLAC forøger således mekanisk de skævheder, som institutter med lave risici i forvejen underlægges, når myndighederne af hensyn til kapitaldækningen fastsætter minimumsrisikovægte eller gearingskrav, som ikke er risikobaserede.

Ligeledes finder de nordiske og baltiske bankforeninger, at forslaget vil ramme institutter meget forskelligt alt efter, hvilken koncernstruktur, der anvendes, ligesom forslaget generelt er for restriktivt med hensyn til muligheden for at medregne usikret seniorgæld til dækning af TLAC-kravet.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her