Gennemførelse af MiFID II, MiFIR og MAR (Børsreform III)

21. december 2015

Finanstilsynet har den 16. november 2015 sendt høring over udkast til forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om finansielle rådgivere m.v.

Med forslaget implementeres MiFID II, MiFIR og MAR, som regulerer værdipapirmarkederne. Finansrådets og Børsmæglerforeningens  høringssvar indeholder en række bemærkninger til implementeringen herunder, at det er væsentligt, at der ikke sker overimplementering  af de fælles europæiske regler i Danmark, da det vil have negativ effekt for  danske finansielle virksomheders konkurrence. Finansrådet har i den forbindelse henvist til regeringens målsætning om at undgå overimplementering af EU-regulering. Det er også i høringssvaret påpeget, at det bør fremgå klart af bemærkningerne, hvorvidt der sker en ændring af gældende ret.
 
I høringssvaret er der derudover kommenteret på følgende emner:
  • Realitetsgrundsætningen
  • Flagningspligt for storaktionærer
  • Algoritmisk handel
  • Derivater
  • Adgangen til at udføre transaktioner med investeringsfonde fra tredjelande
  • Finansielle rådgivere

Kontakt:

Merete Hjetting
Kontorchef
Telefon: 3370 1070

Stefan Munch Gotfredsen
Kontorchef
Telefon: 3370 1074
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her