Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.

23. september 2015

Finanstilsynet har 27. august 2015 sendt høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.).

I lovforslaget foreslås Finanstilsynet bemyndiget til at fastsætte regler for, hvilke kapitalgrundlagsinstrumenter, der kan dække søjle II-tilllæg. Det fremgår, at bekendtgørelsen vil afspejle EBA retningslinjer om kapital til dækning af søjle II-tillæg, således at de danske regler bliver EU-konforme. Finansrådet støtter overordnet, at danske regler bliver EU-konforme, men det er samtidig vigtigt, at der indføres passende overgangsregler for allerede udstedte instrumenter, der gælder i hele instrumenternes løbetid. 

Med lovforslaget gennemføres endvidere dele af UCITS V-direktivet. Gennemførelsen omfatter dog ikke direktivets aflønningsregler og Finansrådet gør i den forbindelse opmærksom på vigtigheden af, at selskaber omfattet af direktivet, får den nødvendige tid til at implementere de nye regler uanset om direktivets implementeringsfrist dermed overskrides. 

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Pernille Bøgeskov Larsen
Juridisk konsulent
Telefon: 3370 1101
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her