Genoptagelse af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService

1. juli 2015

SKAT sendte 8. juni 2015 høring om - Genoptagelse – Forvaltning af investeringsforeninger – Ydelser til pensionskasser – EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService

Den 13. marts 2014 afsagde EU-Domstolen dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S, der drejede sig om den momsmæssige behandling af pensionskasser.
I foråret 2015 indgik parterne forlig i sagen, og SKAT har nu udsendt udkast til styresignal, hvor SKATs vurdering af dommens betydning for dansk momsret fremgår.
 
Finansrådet har afgivet høringssvar i sagen. Finansrådet anbefaler for det første, at det fremgår af styresignalet, hvilke typer af pensionskasser, pensionsinstitutter mv., som er omfattet af begrebet ”investeringsforening”, herunder at livsforsikringsselskaber, er omfattet af SKATs forståelse af begrebet ”investeringsforening”.
 
For det andet anbefaler Finansrådet, at det specificeres, hvad der kan indeholdes i begrebet ”forvaltning”. Finansrådet anbefaler herudover, at SKATs vurdering af begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" tilpasses, da SKATs forståelse fremstår for restriktiv.

 

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Frederik Hans-Christian Stæhr
Seniorkonsulent
Telefon: 3370 1086
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her