Indførelse af land-for-land rapportering for store multinationale koncerner mm.

14. oktober 2015

Skatteministeriet har 18. september 2015 sendt høring om forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven.

Til skatteministeriets lovforslag om ændring af skattekontrolloven, AMBI-loven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskat-ningsloven har Finansrådet i sit høringssvar haft bemærkning til bl.a. definitionen af et koncernselskab, forhåndsorientering om indberetning af oplysninger til SKAT, samt underretningspligten i forhold til persondataloven, CRS og FATCA.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Stefan Munch Gotfredsen
Kontorchef
Telefon: 3370 1074
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her