Justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning til EU-retten m.v.

3. november 2015

Skatteministeriet sendte 5. oktober 2015 høring om forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om investeringsfonds (Justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning i forhold til EU-retten m.v.).

Finansrådet ser positivt på, at der lægges op til en reparationspakke til den overgangsregel, der blev vedtaget i 2014. Dog mener Finansrådet, at der er behov for præcisering og beskrivelse af konsekvenser i lovforslaget, hvis skatteyder vælger at benytte overgangsreglen.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Stefan Munch Gotfredsen
Kontorchef
Telefon: 3370 1074
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her