Kommissionens grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion

20. marts 2015

Finanstilsynet har 11. marts 2015 sendt EU-kommissionens grønbog om etablering af en kapitalsmarkedsunion i høring. 

EU-Kommissionen offentliggjorde den 18. februar 2015 en grønbog om etablering af en såkaldt kapitalmarkedsunion, som omfatter samtlige 28 EU-lande. I forbindelse hermed offentliggjorde EU-Kommissionen to høringsdokumenter om henholdsvis revision af prospektdirektivet og sekuritisering.
Hensigten med kapitalmarkedsunionen er at fremme investeringer for særligt små og mellemstore virksomheder (SMV’er) samt infrastrukturprojekter, tiltrække flere investeringer til EU, og at gøre det finansielle system mere stabilt ved at åbne op for flere kilder til finansiering, herunder uden for det traditionelle banksystem.
EU-Kommissionen ønsker med grønbogen at afdække en række spørgsmål, der kan danne baggrund for at etablere en kapitalmarkedsunion. EU-Kommissionen vil frem til 2019 fremsætte en række forslag, der tilsammen medvirker til at skabe en kapitalmarkedsunion.
Børsmæglerforeningen og Finansrådet deler regeringens foreløbige holdning, herunder at grønbogens initiativer overordnet kan støttes, og at den generelle holdning er positiv, da en lang række af initiativerne understøtter vækst. Det er dog helt afgørende, at der er en klar politisk forståelse af den kritiske sammenhæng mellem de primære og sekundære markeder, dvs. udstedelse og handel: Det er positivt, at der fra politisk hånd ønskes at arbejde for en fornuftig understøttelse af eksempelvis udstedelse af virksomhedsobligationer, men det er uhensigtsmæssigt og understøtter ikke initiativerne, hvis der samtidig udformes regler, der gør det meget vanskeligt at stille effektive priser i de pågældende instrumenter på de sekundære markeder. Likviditet er en afgørende faktor for at skabe en effektiv kapitalmarkedsunion.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Stefan Munch Gotfredsen
Kontorchef
Telefon: 3370 1074
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her