Konsultationen vedr. prospektdirektivet

30. april 2015

EU-kommissionene sendte 18. februar 2015 konsultationspapir vedr. prospektdirektivet i høring. 

EU-kommissionen har i forbindelse med offentliggørelsen af grønbogen om en kapitalmarkedsunion påbegyndt et review af prospektdirektivet. Formålet med tiltaget er bl.a. at lette de administrative byrder for udstedere af værdipapirer og dermed lette adgangen til kapital for SMV’er. EU-Kommissionen lægger vægt på, at tiltaget ikke må forringe forbruger- og investorbeskyttelsen. Finansrådet og Børsmæglerforeningen støtter op om tiltaget, og gør opmærksom på, at gold-plating bør undgås, og at simple og fleksible regler er til gavn for udstedere af værdipapirer såvel som investorer. Foreningerne gør også opmærksom på, at det vil medføre unødvendige administrative byrder for udstedere af værdipapirer at udvide prospektregimet til ikke regulerede markeder og handelspladser.

Kontakt:

Stefan Munch Gotfredsen
Kontorchef
Telefon: 3370 1074
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her