Meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.

10. november 2015

Domstolsstyrelsen har 12. oktober 2015 sendt høring over udkast til bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder m.v.

Finansrådets ser positivt på, at der nu på bekendtgørelsesniveau fastlægges regler for autorisation til private aktører for at benytte videoretsmøder. 

Finansrådet bakker generelt Domstolsstyrelsens arbejde med at digitalisere sagsgangene hos domstolene op, herunder også dette tiltag med autorisation for videoretsmøder.

 

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Rasmus Engbæk Larsen
Seniorkonsulent
Telefon: 3370 1089
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her