Nordisk standard for revision i mindre virksomheder

19. oktober 2015

FSR – danske revisorer har 1. juli 2015 sendt udkast til nordisk standard for revision i mindre virksomheder (SASE-standard) i høring.
 
Virksomhedernes regnskaber og de revisionspåtegninger, som de er forsynet med, udgør en vigtig del af det kreditvurderings-grundlag, som pengeinstitutterne skal have for at kunne foretage ordentlige kreditvurderinger af virksomhederne. 
 
Finansrådet følger derfor revisorernes arbejde med udarbejdelse af en nordisk standard for revision af mindre virksomheders regnskaber (SASE-standard) med stor interesse.
 
Generelt set er Finansrådet positivt indstillet over for udkastet til SASE-standard. I høringssvaret giver Finansrådet dog enkelte forbedringsforslag, herunder til udgangspunktet for revisors handlinger for væsentlige regnskabsposter og indholdet af revisors erklæring.
 
Forslagene tager udgangspunkt i regnskabsbrugernes behov, herunder pengeinstitutternes behov i en kreditvurderingssituation.
 

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her