Nye regler for private ankenævn

14. september 2015

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen sendte 18. august 2015 en høring til Finansrådet om udkast til bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer
 
Den 1. oktober 2015 trådte de nye regler for private ankenævn, herunder Pengeinstitutankenævnet, i kraft.
 
Finansrådet opfatter den eksisterende ordning med private klage- og ankenævn som velfungerende, og det er derfor positivt, at der efter den offentlige høringsproces ikke er foretaget unødvendige regelændringer, og at det underliggende direktiv ikke overimplementeres. 

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her