Revision af standardmetoden til opgørelse af kapitalkravet til kreditrisiko samt nye kapitalgulve

15. juli 2015

Basel-komiteens forslag til gennemgribende revision af standardmetoden til opgørelse af kapitalkravet til kreditrisiko samt nye kapitalgulve baseret på forslaget til ny standardmetode.

Finansrådet er i lighed med bankforeningerne i Finland, Nederlandene og Sverige stærkt bekymret for Basel-komiteens forslag til gennemgribende revision af standardmetoden til opgørelse af kapitalkravet til kreditrisiko samt nye kapitalgulve baseret på forslaget til ny standardmetode. På den baggrund har foreningerne udarbejdet fælles kommentarer til forslaget.

Foreningerne anbefaler, at en risikobaseret fremgangsmåde baseret på den enkelte banks interne modeller også fremover skal være styrende for kapitalkravet i de større banker. Det er meget centralt, at kapitalkravene styres af risikofølsomhed  og interne modeller er særdeles hensigtsmæssige til at sikre god risikostyring i institutterne og givet tilstrækkelig datakvalitet den bedste metode til at afspejle den reelle risiko på krediteksponeringerne. Foreningerne støtter derfor også fuldt ud, at man løbende forbedrer de interne modeller fremfor at lave nye kapitalgulve.

De nye forslag fra Basel-komiteen vil, hvis implementeret, få betydelige konsekvenser for bankkunderne og samfundsøkonomien, idet forslaget vil hæmme udlånsmulighederne fra bankerne og fordyre ikke mindst boligfinansiering væsentligt.  

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her