Revision af tilsynsdiamantens pejlemærke for store eksponeringer

24. april 2015

Finanstilsynet har den 24. marts 2015 sendt et udkast til ændring af tilsynsdiamanten for pengeinstitutter i høring. Ændringen vedrører tilsynsdiamantens pejlemærke for store eksponeringer.
 
Det påtænkte nye pejlemærke vil indebære en skærpelse i forhold til det gældende pejlemærke for store eksponeringer, da grænseværdien sættes i forhold til summen af samtlige 20 største eksponeringer og ikke blot summen af store eksponeringer, der udgør mere end 10 procent af instituttets justerede kapitalgrundlag.
 
Flere sunde pengeinstitutter, der har klaret sig godt gennem krisen, ville omregnet til det nye pejlemærke have ligget tæt på grænseværdien på 175 procent eller over. Finansrådet finder derfor, at pejlemærket bør justeres, således at  grænseværdien hæves fra 175 procent til 200 procent, og at  kapitalgrundlaget opgøres før fradrag for sektoraktier.
Endelig foreslår Finansrådet, at ikrafttræden bliver den 1. januar 2018.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her