Revision to the Standardised Approach for credit risk

27. marts 2015

Basel Komiteen har 22. december 2014 offentliggjort  et dokument om "Revisions to the Standardised Approach for credit risk".

 
Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet har sendt et fælles høringssvar til Basel Komiteen.
Vi stiller spørgsmål ved behovet for en gennemgribende revision af standardmetoden til opgørelse af kapitalkravet til kreditrisiko. Især finder vi det problematisk helt at fjerne muligheden for at benytte eksterne ratings fra godkendte ratingbureauer for så vidt angår eksponeringer mod kreditinstitutter og erhvervseksponeringer, og erstatte dem med simple risikoindikatorer baseret på information om modparten. De foreslående risikoindikatorer vil ofte give et meget misvisende billede af risikoen på konkrete eksponeringer, og samtidigt være meget byrdefuldt for især mindre institutter at benytte.
Vi mener ikke at den foreslåede risikoindikator for lån med pant i fast ejendom til beboelse, der baseres på et mål modpartens rådighedsbeløb, i praksis vil give et retvisende billede af risikoen, hvis målet fastsættes uden hensyn til lokale forhold. Dertil er forskellene i nationale beskatningsregler, velfærdsydelser, finansiering af uddannelse og sundhedsydelser mm for store. Vi er også betænkelige ved den foreslåede anvendelse af belåningsgraden som risikoindikator for lån med pant i fast ejendom. Overordnet finder vi det særdeles vigtigt, at en mere risikofølsom vægtning af lån med pant i fast ejendom følges op af en mulighed for en lokal kalibrering af de anvendte risikoindikatorer, som afspejler dokumenterede tabsrater.

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her