Supplement til de regler, der kommer til at gælde i medfør af eIDAS-forordningen

18. november 2015

Digitaliseringsstyrelsen har den 23. oktober 2015 sendt et lovforslag i høring, som er et supplement til de regler, der kommer til at gælde i medfør af eIDAS-forordningen (forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked). 

Forordningen skal fremme borgere og virksomheders muligheder for at anvende e-ID på tværs af EU’s indre grænser og pålægger Danmark at anerkende e-ID for borgere og virksomheder fra andre europæiske medlemslande i danske selvbetjeningsløsninger.
 
Lovforslagets primære formål er at fastsætte regler om sanktioner, tilsyn og sikkerhed. Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om:
  • udpegning af Digitaliseringsstyrelsen som tilsynsorgan
  • tavshedspligt for persongrupper, der udfører tilsyn med tillidstjenesteudbydere af hensyn til sikkerheden hos de enkelte tillidstjenesteudbydere
  • sanktionering i medfør af forordningens artikel 16. 

 

Lovforslaget indeholder samtidig bemyndigelser til at regulere: 

  • Digitaliseringsstyrelsens tilsyn med tillidstjenesteudbydere
  • sikkerhedskrav til tillidstjenesteudbydere med baggrund i behovet for tillid på nettet og til det offentlige.
  • tillidstjenesteudbydernes rapportering til  Digitaliseringsstyrelsen, hvilket bunder i kontrolhensyn og forpligtelser, som følger af forordningen.
 
Af høringssvaret fremgår det, at Finansrådet støtter lovforslagets overordnede formål om at styrke tilliden til elektroniske transaktioner. Finansrådet støtter samtidig, at sikkerhedskravene ikke fastlægges i selve lovforslaget, men at finansministeren gives hjemmel til at regulere kravene ved bekendtgørelse. Endelig understreger Finansrådet vigtigheden af, at der ved en eventuel fastsættelse af nærmere regler om sikkerhedskrav fokuseres på et overordnet sikkerhedsformat og ikke absolutte tekniske forhold. 

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Louise Fjord
Juridisk konsulent
Telefon: 3370 1193
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her