Udkast til bindende teknisk standard til opgørelsen af minimumskrav til kapitalgrundlaget og nedskrivningsegnede passiver (MREL)

27. februar 2015

Den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) har 28. november 2014 sendt udkast til bindende teknisk standard til opgørelsen af minimumskrav til kapitalgrundlaget og nedskrivningsegnede passiver (MREL).

Finansrådet har sammen med den svenske, finske og lettiske bankforening sendt et høringssvar til den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) vedrørende udkast til bindende teknisk standard til opgørelsen af minimumskrav til kapitalgrundlaget og nedskrivningsegnede passiver (MREL).
 
Det er Finansrådets og de andre nordiske/baltiske bankforeningers vurdering, at metoden til opgørelse af MREL-kravet i EBAs udkast til teknisk standard medfører højere krav end nødvendigt.

Blandt andet inddrager EBA et muligt gearingskrav blandt elementerne i MREL-fastsættelse, hvilket ikke forudsættes i mandatet fra krisehåndteringsdirektivet (BRRD), ligesom EBA foreslår en dobbelte indregning af bufferkravene og søjle 2-tillæg i MREL-fastsættelsen for institutter, der forudsættes at skulle re-kapitaliseres. Dette går videre end det foreliggende udkast til internationale krav til tabsabsorberingsevnen for globale SIFI’er (TLAC).

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her