Udkast til standardkontoplan

26. februar 2015

Finansrådet har 5. februar 2015 modtaget udkast til standardkontoplan og notat om standardkontoplanen i høring fra Erhvervsstyrelsen. 

Generelt set er Finansrådet positivt indstillet over for initiativet og ønsket om at lette virksomhedernes administrative byrder via en digital løsning til udarbejdelse af regnskaber.

Finansrådet finder endvidere, at initiativet fint vil kunne fungere sammen med den standardregnskabsmodel for simple klasse B-virksomheder, som FSR – danske revisorer, Dansk Industri, Dansk Erhverv og Finansrådet samarbejder om. Finansrådet opfordrer herudover til, at der i det videre arbejde med løsningen fokuseres på verifikationsaspektet.

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her