Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

18. september 2015

Finanstilsynet vil som følge af aftalen ”Udvikling af dansk landbrug”, indgået den 4. maj 2015 mellem den tidligere SR-regering og Landbrug & Fødevarer samt Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Finansrådet (i det følgende benævnt Finanssektoren), foretage ændringer i nedskrivningsvejledningen til regnskabsbekendtgørelsens bilag 10.
 
Med de foreslåede ændringer af nedskrivningsvejledningen vedrørende OIV-markering af rekonstruerede landbrugsbedrifter gives institutterne og landbrugsbedrifter med økonomiske vanskeligheder incitament til at få foretaget afklaring af den enkelte landmands økonomiske situation, herunder om der er grundlag for at fortsætte produktionen. En afklaring der vil være til gavn for såvel landmanden som for instituttet. Finanssektoren er derfor generelt set positivt indstillet over for de foreslåede ændringer.
 
Finanssektoren opfordrer Finanstilsynet til herudover at foretage ændringer i nedskrivningsreglerne for landbrugsbedrifter vedrørende værdiansættelse og porteføljetilgang, så den nævnte afklaring foretages på et relevant og pålideligt værdiansættelsesgrundlag.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her