Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

1. december 2015

Finanstilsynet har 10. november 2015 sendt en ny vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer i høring.

I udkastet til den nye vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer er indsat et nyt afsnit om samspillet med de nye regler om koncernintern finansiel støtte i henhold til § 182b-182f i lov om finansiel virksomhed. Det fremgår, at disse aftaler skal indgå i eksponeringerne og vægtes som andre eksponeringer.
Det forekommer ikke Finansrådet klart, hvorledes en aftale om finansiel støtte fra et datterselskab til et moderselskab eller til et søsterselskab skal indgå datterselskabets rammer for eksponeringerne mod henholdsvis moderselskaber og datterselskaber før tidspunktet for ydelsen af koncernintern finansiel støtte i overensstemmelse med aftalen.

Finansrådet finder, at det bør fremgå, at den koncerninterne finansielle støtte først skal belaste den støtteydende instituts ramme for koncerninterne eksponeringer på tidspunktet for ydelsen af den finansielle støtte.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her