Bekendtgørelse om kapital til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg

27. november 2015

Finanstilsynet har den 30. oktober 2015 sendt udkast til bekendtgørelse om kapital til opfyldning af det individuelle solvenstillæg i høring.

Bekendtgørelsen fastsætter nye regler for den kapital, der kan medgå til opfyldelse af det individuelle solvenstillæg. De hidtidige danske regler ændres dermed, således at de bliver i overensstemmelse med nye retningslinjer fra den Europæiske Bankmyndighed. Finansrådet støtter, at de danske regler bliver EU-konforme. Finansrådet finder dog, at den foreslåede overgangsregel på 6 år for gældende instrumenter, der ikke overholder de foreslåede nye regler, af hensyn til en hensigtsmæssig kapitalplanlægning i institutterne, burde ændres således, at overgangsreglen udstrækkes til hele instrumentets løbetid.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her