Forslag til lov om ændring af selskabsloven mv.

17. november 2015

Erhvervsstyrelsen har 20. oktober 2015 sendt høring om forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love.

Det er væsentligt for Finansrådet og Finansrådets medlemmer, at der er en høj tillid til det finansielle system. Den finansielle sektor bruger derfor mange ressourcer i arbejdet med at forhindre misbrug af det finansielle system til hvidvask af penge og terrorfinansiering.
 
Med vedtagelsen af 4. hvidvaskdirektiv skal nationale myndigheder i EU sikre, at der oprettes registre over de reelle ejere af virksomheder etableret i EU. Etableringen af ejerregistre i EU vil være en stor hjælp i bankernes arbejde med med ”kend-din-kunde”-procedurerne.
 
Det er Finansrådets forhåbning, at Erhvervsstyrelsen tillige vil arbejde hen imod et paneuropæisk samarbejde, så virksomhederne via deres nationale register kan foretage søgninger på tværs af EU.
 
Finansrådet har herudover en række konkrete tekniske bemærkninger til lovforslaget.

Høring:

Høringssvaret:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her