Ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

25. februar 2016

Finanstilsynet har den 11. februar 2016 sendt ovennævnte lovforslag i høring. Lovforslaget implementerer reglerne i MiFID II om provisionsbetalinger i forbindelse med værdipapirhandel med tilsvarende regler for pensionspuljer.


Derudover implementeres reglerne i MiFID II om oplysning om omkostninger til investorer samt krav til lønpolitikker og aflønning af ansatte hos værdipapirhandlere, investeringsrådgivere og finansielle rådgivere.

Finansrådet har svaret på høringen.
 
Det fremgår af lovforslaget, at der som opfølgning på rapporten ”MiFID II og investeringsforeningernes betaling af formidlingsprovision” vil blive indledt drøftelser med branchen om fastsættelse af retningslinjer, der skal sikre, at alle kunder får ordentlig rådgivning, gode letforståelige produkter og et større udbud af mere gennemskuelige investeringsprodukter med lavere omkostninger.
 
Finansrådet indgår naturligvis gerne i drøftelserne og påpeger samtidig, at branchen allerede i dag bruger store ressourcer på at sikre god rådgivning og tilbyder et bredt udvalg af gennemskuelige, letforståelige produkter i form af investeringsforeninger, der set på europæisk plan ligger under det gennemsnitlige omkostningsniveau.
 
EU-Kommissionen har foreslået, at ikrafttrædelsesdatoen for MiFID II udskydes fra 3. januar 2017 til 3. januar 2018. Hvis denne udskydelse vedtages i EU, mener Finansrådet, at det er væsentligt, at ikrafttrædelsesdatoen for lovforslaget ændres tilsvarende, således at der også med hensyn til ikrafttrædelsesdatoen sikres en direktivnær implementering.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Merete Hjetting
Kontorchef
Telefon: 3370 1070
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her