Ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. - L 123

30. marts 2016

Finansrådet har stor forståelse for Skatteministeriets ønske om at undgå potentiel udnyttelse af skattereglerne. Forslaget rammer dog alt for bredt, og Finansrådet påpeger de forringelser, som forslaget giver danske investeringsinstitutters muligheder for eksport af deres produkter og forringelserne af vilkårene for danske investorer, der vil have en negativ påvirkning på vækst og arbejdspladser i den danske kapitalforvaltningsbranche.
 
Finansrådet foreslår proaktivt, at beskatningsretten til danske aktieudbytter sikres ved, at udbytter fra danske aktier beskattes i investeringsinstituttet med 15 pct.
 
Derudover påpeges den betydelige retsusikkerhed for personer, der benytter virksomhedsskatteordningen samt usikkerheden om, hvornår de almindelige modregningsregler og de af bankerne anvendte alskyldserklæringer kan udløse beskatning som om, der var stillet sikkerhed med aktiver i virksomhedsordningen.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Kasper Svendsen
Skattechef
Telefon: 3370 1007
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her