Ændring af værdiansættelsesbekendtgørelserne samt ny vejledning

2. maj 2016

Finanstilsynet har den 4. april 2016 sendt høring om udkast til ændring af:

  • Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling
  • Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer.

Ændringerne omhandler fjernelse af den såkaldte '6 måneders regel' for værdiansættelse af ejendomme mv. i forbindelse med realkreditinstitutternes låneudmåling. En ophævelse, der har baggrund i anbefalinger fra landdistriktsudvalget under Erhvervs- og Vækstministeriet. 
 
'6 måneders reglen' har i nogle tilfælde givet anledning til misforståelser om, hvorvidt der skulle og kunne anlægges et markedsværdiprincip. Med den foreslåede ophævelse bliver det tydeliggjort, at markedsværdiprincippet og dermed aktuelle dagsværdier skal lægges til grund. Finansrådet kan derfor tilslutte sig, at '6 måneders reglen' ophæves.

Kontakt:

Morten Frederiksen
Kontorchef
Telefon: 3370 1104
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her