Ændringer til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse for kreditinstitutter m.fl.

6. april 2016

Finansrådet har den 21. marts 2016 modtaget høring om udkast til Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
 
Ændringerne omhandler blandt andet en ophævelse af den såkaldte 6-månedersregel for værdiansættelse af ejendomme mv. ved vurdering af nedskrivningsbehov på udlån. En ophævelse, der har baggrund i anbefalinger fra landdistriktsudvalget under Erhvervs- og Vækstministeriet.
 
6-månedersreglen har i nogle tilfælde givet anledning til misforståelser om, hvorvidt der skulle og kunne anlægges et markedsværdiprincip, eller om der skulle foretages justeringer til de fastsatte dagsværdier. Med den foreslåede ophævelse bliver det tydeliggjort, at markedsværdiprincippet og dermed aktuelle dagsværdier skal lægges til grund. Der er dermed uændret grundlag for at have tillid til den foretagne måling af sektorens udlånsporteføljer. Finansrådet kan derfor tilslutte sig, at 6-månedersreglen ophæves.
 
Det bemærkes for god ordens skyld, at denne høring ikke omhandler anvendelsen af 6-månedersreglen ved realkreditinstitutternes låneudmåling, der håndteres i en særskilt høring med frist primo maj 2016.

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her