Ændringer til bilag 7 til Finanstilsynets regnskabsindberetningsvejledning

17. marts 2016

Finansrådet har den 9. marts 2016 modtaget udkast til ændringer til bilag 7 til Finanstilsynets regnskabsind-beretningsvejledning i høring.
 
Ændringerne vedrører blandt andet retningslinjer for klassifikation af privatkunder på baggrund af rådighedsbeløb og har baggrund i anbefalinger i en rapport fra oktober 2015 fra landdistriktsudvalget under Erhvervs- og Vækstministeriet.
   
Finansrådet er overordnet set positivt indstillet over for de foreslåede ændringer, der synes at være udtryk for en fornuftig og afbalanceret tilgang, hvor der på én gang gives større fleksibilitet, men hvor det samtidig fastholdes, at klassifikationen af kunderne skal ske på forsvarlig vis, så tilsynets mulighed for overvågning ikke forringes.
 
De strukturelle problemer, som mange landdistrikter desværre oplever, løses ikke hermed, men ændringerne vil forventeligt kunne bidrage med et lille skridt i den rigtige retning. Sammen med andre initiativer, vil de forhåbentlig kunne bedre landdistrikternes situation over de kommende år.

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Martin Thygesen
Kontorchef
Telefon: 3370 1024
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her