Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS

11. januar 2016

Finanstilsynet har den 17. december 2015 sendt udkast til bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS (Prospektbekendtgørelsen) i høring.

De foreslåede ændringer går ud på, at tilføje nogle oplysninger om den danske UCITS depotselskab, som prospektet i fremtiden skal indeholde.

Det drejer sig om:
  • Navn, adresse og CVR-nr. på den danske UCITS’ depotselskab og en beskrivelse af depotselskabets opgaver samt af de interessekonflikter, som måtte opstå.
  • En beskrivelse af de opbevaringsopgaver, som depotselskabet har delegeret til tredjemand. En liste over de tredjemænd, som depot-selskabet har delegeret opbevaringsopgaver til samt en liste over de virksomheder, som tredjemand har videredelegeret opbevaringsopgaver til. En beskrivelse af de eventuelle interessekonflikter, som måtte opstå som følge af delegationen og videredelegationerne. n beskrivelse af de opbevaringsopgaver, som depotselskabet har delegeret til tredjemand. En liste over de tredjemænd, som depot-selskabet har delegeret opbevaringsopgaver til samt en liste over de virksomheder, som tredjemand har videredelegeret opbevaringsopgaver til. En beskrivelse af de eventuelle interessekonflikter, som måtte opstå som følge af delegationen og videredelegationerne.
  • En erklæring om, at ajourførte oplysninger efter de to bullits ovenfor vil blive stillet til rådighed for investorerne efter anmodning. 
  • Bekendtgørelsen indeholder herudover flere redaktionelle ændringer.
Finansrådet har i den forbindelse gjort Finanstilsynet opmærksom på, at de foreslåede formuleringer i § 4, nr. 11 og 12 bør omformuleres således, at interessekonflikter alene skal beskrives, såfremt de findes.  

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Christine Habel
Kontorchef
3370 1091
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her