ESMA Discussion Paper on Benchmarks Regulation

31. marts 2016

Der blev den 25. november 2015 opnået enighed mellem EU-Kommissionen, Rådet og Parlamentet om forordningen om benchmarks. Selvom forordningen endnu ikke er formelt vedtaget, har EU-Kommissionen anmodet ESMA om teknisk rådgivning om udformningen af niveau II-regler. ESMA har derfor udsendt et Discussion Paper on Benchmark Regulation.
 
Finansrådet støtter, at der etableres fælles EU-regler for benchmarks, der benyttes i finansielle kontrakter. Forordningen fastsætter en lang række regler, som administratorer af benchmarks skal opfylde. I Danmark findes allerede regler for fastsættelse af referencerenter, som i forbindelse med ikrafttræden af forordningen om benchmarks forventes at blive ophævet.
 
Finansrådet har i forbindelse med forhandlingerne af forordningen gjort opmærksom på en række uhensigtsmæssigheder, som har været i forordningen. Særligt for så vidt angår nogle af de bestemmelser, som er særligt vanskelige at opfylde i mindre valutaområder med et begrænset antal banker, som vil kunne indgå i diverse referencerenter. Finansrådet har også i sit høringssvar til de kommende niveau II-regler dette fokus.
 
Finansrådet har endvidere forsøgt at anvise de bedste løsninger på de punkter, som ESMA har drøftet i høringsdokumentet. Eksempelvis på hvorledes man bedst kan opgøre den nominelle værdi af finansielle kontrakter, som vil ligge til grund for, hvornår der er tale om et kritisk benchmark, samt hvad der skal forstås ved at gøre et benchmark offentligt tilgængeligt, og betydningen heraf for den fremtidige adgang til at tilbyde skræddersyede produkter til f.eks. hedging.

Høringssvaret:

Kontakt:

Christine Habel
Kontorchef
3370 1091
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her