Eurosystemets vision for den fremtidige finansielle infrastruktur

15. marts 2016

Høringen behandler de danske bankers holdning til Eurosystemets vision for den fremtidige finansielle markedsinfrastruktur (med fokus på RTGS-services), hvor synergien mellem Target2 og Target2Securities udforskes.

 

Vores medlemmers holdning er, at der umiddelbart ikke ses det store behov for harmoniseringstiltag i eurosystemets RTGS-services lige nu, men såfremt der harmoniseres, skal det være en effektiv løsning for bankerne både omkostningsmæssigt og i praktisk forstand. Bankerne har dog fremlagt nogle forslag til harmonisering - eksempelvis i form af at integrere multicurrency i RTGS-services (inddragelse af flere valuta).

Høring:

Høringssvaret:

Kontakt:

Caroline Grevenkop-Castenskiold
Økonomisk konsulent
Telefon: 3370 1146
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her