Finansrådets bemærkninger til Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir

22. november 2016

Finansrådet har sammen med Realkreditforeningen afgivet bemærkninger til Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir om finansielle initiativer målrettet boligmarkedet.
 
Finansrådet lægger i sine bemærkninger vægt på, at risikoen for ubalancer håndteres på en hensigtsmæssig og effektiv måde uden at skade økonomien. Det er til gavn for både finanssektoren og samfundet som helhed. Selv om der ikke er tegn på en boligboble i dag, er det derfor relevant at drøfte instrumenter, som effektivt kan modvirke opbygning af systemiske risici på boligmarkedet i fremtiden.

Der er inden for det seneste år allerede vedtaget flere makroprudentielle tiltag, herunder kravet om 5 pct. udbetaling og den skærpede kreditvurdering ved boliglån i vækstområder. Det er vigtigt at skabe klarhed over effekten af dem, før der indføres nye tiltag, ligesom vi bør lære af erfaringerne i vores nabolande i så vid udstrækning som muligt.

Hvis der vurderes at være behov for nye makroprudentielle tiltag, bør de være målrettet mod de konkrete udfordringer. Erfaringen fra andre sammenhænge viser, at det er vanskeligt at at afgøre, hvornår og hvor kraftigt der skal sættes ind med konkrete tiltag, som skal dæmpe eller understøtte den aktuelle udvikling – risikoen for en forkert timing er stor.
 
Man bør derfor så vidt muligt prioritere tiltag, der virker strukturelt og ikke skal ”tændes og slukkes.” Tiltagene bør desuden indføres med fleksibel udmøntning med inspiration fra tilsynsdiamanten, så det sikres, at kreditinstitutterne kan yde lån på baggrund af en egentlig kreditvurdering, der foretages på grundlag af et grundigt kendskab til kunden.
 
En skærpelse af kapitalkravene er derimod ikke tilstrækkeligt målrettet til effektivt at kunne adressere opbygning af systemiske risici på boligmarkedet.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her