Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven

17. august 2016

Finansrådet har den 6. juli 2016 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven i høring.
 
Finansrådet kan tilslutte sig de foreslåede skærpelser af virksomhedernes forpligtelser til registrering i det offentlige ejerregister.
 
Den foreslåede lovliggørelse af udlån til fysiske kapitalejere og ledelsesmedlemmer stiller Finansrådet sig derimod kritisk over for, idet det vurderes, at den kan indebære en forhøjet risiko for misbrug af selskabernes midler med tab for långivere og øvrige kreditorer til følge – særligt i forhold til selskaber, der ikke længere er omfattet af revisionspligt.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her