Forside Politik Høringssvar Høringssvar Fælles høringssvar...

Fælles høringssvar fra Realkreditforeningen og Finansrådet til forslaget om ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)

25. august 2016

​​Fælles høringssvar fra Realkreditforeningen og Finansrådet til forslaget om ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven)
 
Lovforslaget implementerer 4. hvidvaskdirektiv i dansk ret og indebærer en række ændringer i de gældende regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
 
Det er væsentligt, at der er stor tillid til det finansielle system. Den finansielle sektor bruger derfor mange ressourcer i arbejdet med at forhindre hvidvask af penge og terrorfinansiering, og vi vil som sektor naturligvis også fremadrettet påtage os vores del af ansvaret.
 
Det er derfor vigtigt, at de nye regler er operationelle. Omfanget af høringssvaret skal således ses i lyset af, at det er helt afgørende for den finansielle sektor, at det med tilstrækkelig tydelighed fremgår, hvilke pligter den nye lov indfører. Her efterlader lovudkastet desværre stadig en del at ønske.
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her