Høringssvar vedrørende udkast til Anbefalinger for aktivt Ejerskab

29. september 2016

​Erhvervsstyrelsen har ved mail af 1. september 2016 sendt Komitéen for god Selskabsledelses udkast til Anbefalinger for aktivt Ejerskab i offentlig høring.
 
Udkastet til anbefalingerne ligger godt i tråd med, at rigtig mange af de danske institutionelle investorer allerede er tilsluttet diverse samarbejder om aktivt ejerskab, hvor de udstukne anbefalinger allerede i høj grad er opfyldt.
 
Finansrådet støtter helt overordnet initiativer vedrørende ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Der findes allerede krav om rapportering af generelle forhold, som der skal oplyses om i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter etc.
 
Det er derfor vigtigt, at Komitéen for god Selskabsledelse sikrer, at der ikke sker rapportering om aktivt ejerskab flere gange.
 
Da kapitalforvaltning typisk har et globalt fokus finder Finansrådet, at danske regler på området bør spille sammen med internationale standarder og regler.

Kontakt:

Christine Habel
Kontorchef
3370 1091
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her