Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug

15. marts 2016

Justitsministeriet har den 7. januar 2016 sendt Konkursrådets udtalelse om rekonstruktion af landbrug i høring med anmodning om bemærkninger.
 
Konkursrådet har foreslået en ændring af konkurslovens § 12 e, som vil indebære, at skifteretten under en rekonstruktionsbe-handling efter begæring fra skyldneren kan lade en panteret eller udlæg, der åbenbart ikke vil opnå nogen dækning ved et salg af det pantsatte aktiv, bortfalde.

Landbruget er et erhverv med stor betydning for dansk økonomi, og den finansielle sektor har et medansvar for at sikre gode rammevilkår for vores dygtige landmænd. Bankerne og realkreditinstitutterne tager ønsket om at hjælpe nødlidende landbrug meget seriøst, og vi ønsker at bidrage konstruktivt til at forbedre mulighederne for at rekonstruere landbrug med økonomiske problemer. Vi anerkender derfor Justitsministeriets og Konkursrådets initiativ til at kigge på, om der er behov for at justere lovgivningen.
 
Det forslag, som Konkursrådet er kommet med, giver dog banker og realkreditinstitutterne nogle væsentlige udfordringer og kan ende med at forringe landbrugets adgang til finansie-ring. Vi mener ikke, at Konkursrådets forslag vil forbedre land-brugets rammevilkår, og derfor kan vi ikke støtte udtalelsen.
 
Sikkerheden i fast ejendom er en vigtig forudsætning for, at banker og realkreditinstitutter kan bevilge lån – både til virksomheder og privatkunder. Når der åbnes op for, at et tinglyst pant kan bortfalde inden en tvangsauktion, risikerer man at skabe usikkerhed om nogle grundlæggende principper i dansk ret, og det kan have afledte negative konsekvenser. Hvis bankerne ikke længere kan stole på, at deres sikkerheder er gyldige, er de nødt til at være mere tilbageholdende med at låne ud. I en tid, hvor den danske realkreditmodel er under pres fra nye krav fra Basel, er det også vigtigt, at vi fra dansk side ikke selv skaber usikkerhed om realkreditobligationernes sikkerhed. For realkreditten vil en usikkerhed om pantet kunne give store udfordringer i forhold til EU-lovgivning og ratingbureauerne.
 

Kontakt:

Kennth Joensen
Juridisk direktør
Telefon: 3370 1005
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her