Fælles dansk høringssvar til Basel Komiteens forslag til interne modeller

21. juni 2016

Finansrådet har sammen med Realkreditrådet og Realkreditforeningen i dag afgivet høringssvar til Basel Komiteens forslag om reviderede regler for interne model metoder til kreditrisiko
Mens vi anerkender behovet for at skabe øget tillid til interne modeller, finder vi den model, som Basel Komiteen lægger op meget problematisk, især indførelse af et gulvkrav til kapitalen baseret på den nye reviderede standardmetode.
 
Basel Komiteen har endnu ikke lagt sig fast på størrelsen af gulvkravet, men har indikeret, at det vil ligge mellem 60 % og  90 % af kapitalkravet under den nye standardmetode. Selv hvis det ligger i den lave ende vil gulvkravet reelt fjerne grundlaget for risikobaserede kapitalkrav baseret på interne modeller i lande som Danmark, med gode rammevilkår og lave tabsrater på især realkreditudlån.
 
Basel Komiteens forslag vil således -  hvis det bliver til virkelighed - medføre meget store stigninger i kapitalkravene for danske banker og realkreditinstitutter, som ikke er begrundet i risiko eller hensynet til finansiel stabilitet. Dette vil få afsmittende virkning på renter for slutbrugerne og hæmme muligheden for økonomske vækst.
 
Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen peger i høringssvaret på, at fokus bør være på at fastholde en risikobaseret tilgang, hvor rigelige data af god kvalitet og robuste modelleringteknikker er til rådighed. I stedet for de foreslåede gulvkrav og de andre begrænsninger i brugen af interne modeller bør der satses på en yderligere styrkelse og harmonisering af modelantagelser og parameterdefinitioner samt kriterier for minimumskrav til data med henblik på at afgøre, om en parametre eller porteføljer er egnede til IRB modellering

 
 

Kontakt:

Michael Friis
Kontorchef
Telefon: 3370 1120 eller mobil: 3016 1120
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her