Response to the European Ombudsman public consultation on the transparency of trilogues

31. marts 2016

Den europæiske ombudsmand har offentliggjort en høring om transparens i trilogen i EU. Trilogen er interinstitutionelle møder mellem repræsentanter Parlamentet, Rådet og Kommissionen med henblik på at opnå kompromisser om forslag til EU-lovgivning.
 
Børsmæglerforeningen og Finansrådet har sendt et fælles høringssvar til den europæiske ombudsmand. Høringssvaret understreger behovet for mere åbenhed og inddragelse af stakeholders i trilogen, som i dag er en relativt lukket proces. Mere transparens vil give bedre og mere lige adgang til information for offentligheden. Der er også behov for et bedre overblik over institutionernes udgangspunkter, inden trilogen begynder. Når EU-institutionerne aftaler væsentlige ændringer af lovforslag under trilogen, bør dette efter organisationernes opfattelse følges op af konsekvensanalyser (såkaldte ”impact assessments”) og/eller offentlige høringer for at undersøge effekten af ændringerne for borgere og virksomheder.

Kontakt:

Thomas Krarup
Juridisk konsulent
Telefon: 3370 1078
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her