Gennemførelse af MiFID II og MiFIR (Børsreform III)

17. januar 2017

Finanstilsynet har den 14. december 2016 sendt udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til et samlelovforslag som følge af den nye kapitalmarkedslov (forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.) i offentlig høring.

Lovforslagene har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (herefter MiFID II) og bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (herefter MiFIR), der kræver national gennemførelse.
 
Der er tale om udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder og udkast til et samlelovforslag som følge af den nye kapitalmarkedslov (forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II) og ændringer som følge af forordning om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR) m.v.).
 
Udkast til forslag til lov om kapitalmarkeder skal fra 1. januar 2018 afløse lov om værdipapirhandel m.v. Sammen med samlelovforslaget gennemfører den nye kapitalmarkedslov MiFID II og bestemmelser i MiFIR, der kræver national gennemførelse.
 
Formålet med MiFID II og MiFIR er at øge handelsgennemsigtigheden til fordel for investorerne, styrke forbrugerbeskyttelsesniveauet og skabe bedre konkurrence mellem de aktører, der er til stede på kapitalmarkederne.
 
Lovforslagene vurderes at være de mest betydningsfulde reguleringsinitiativer inden for kapitalmarkedsområdet siden gennemførelsen af Børsreform II, der dannede grundlag for udarbejdelsen af lov om værdipapirhandel m.v. i 1995.
 
Foreningerne har i høringssvaret påpeget, at det bør fremgå af forslaget, at udgangspunktet for implementeringen af direktiverne er en direktiv konform implementering, medmindre andet eksplicit fremgår af lovforslaget. Foreningerne har med tilfredshed noteret sig, at Erhvervsministeriet fem principper, der skal sikre, at ny EU-regulering ikke overimplementeres er blevet fulgt på visse områder, eksempelvis i forhold til de såkaldte flagningsregler.

Se også:
Lov om ændring af lov om finanisel virksomhed >  
 

Kontakt:

Stefan Munch Gotfredsen
Kontorchef
Telefon: 3370 1074
Vi samler statistik ved hjælp af cookies. Surfer du videre, accepterer du dette. Afvis her